Количка

Отказ от поръчка

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Общите условия на МИЛЕНА СТИЛ ЕООД за за ползване на електронния магазин www.milenastyle.com и за извършването на покупки на стоки през него

УКАЗАНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

  1. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
  2. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име,  настоящ адрес, телефонен номер и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление на електронен адрес retail.milenastyle@gmail.com. В този случай, ние незабавно ще Ви изпратим по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

Можете да упражните правото си на отказ и чрез писмо, изпратено по пощата на адреса за кореспонденция на МИЛЕНА СТИЛ ЕООД (България, гр. Пловдив 4004, ул. Скопие №112, ет. 2)

Независимо кой начин на упражняване на правото си на отказ решите да използвате, можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ (представляващ Приложение №2 към Общите условия на МИЛЕНА СТИЛ ЕООД за ползване на електронния магазин www.milenastyle.com), но това не е задължително.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

  1. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без разходите за доставка към Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 работни дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Възстановяването на плащанията се извършва само по банков път.

МИЛЕНА СТИЛ ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Ако към момента на упражняване на правото си на отказ Вие вече сте е получили стоки във връзка с договора се прилагат следните правила:

  1. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Вие трябва да поемете разходите по връщане на стоките, които вероятно няма да надвишат приблизително разходите, които сте заплатили на куриерската фирма при получаването на доставката на стоките от МИЛЕНА СТИЛ ЕООД. Освен услугите на горните фирми, за връщането на стока, относно която сте упражнили правото си на отказ от договора, можете да ползвате услугите и на която и да е друга лицензирана куриерска фирма.

Приложение № 2 –  Стандартен формуляр за отказ