Водопад Карловско пръскало

Водопадите са невероятно красиви природни забележителности. Те се образуват при спускането на речните води по стръмни скални отвеси и представляват изключително впечатляваща гледка. Колкото по-висок е водният праг, толкова по-внушителен е водопадът.

Карловското пръскало е сравнително малък водопад на р. Стара река в Средна Стара планина. Намира се на южното подножие на връх Жълтец, на около 1450 м надморска височина. Водопадът има височина от над 30 м. Река Стара река води началото си от сливането на реките Малката и Голямата река. Малка река извира под връх Левски в Троянската планина, а Голяма река – южно от връх Жълтец и северно от връх Кочмара. Стара река е дълга 20 км, като водите и преминават през стръмни склонове, дълбоки долове, речни прагове и водопади. Накрая тя се влива в река Стряма.

Карловското пръскало е на около 10-15 минути разстояние от хижа „Васил Левски” и на около 6 часа път от град Карлово. Следва се маркираната пътека към хижа „Васил Левски”, като малко преди хижата има отбивка, която води към водопада. Пресича се реката и се върви по левия и бряг. Водопадът е изключително красив. 

Водите му се спускат по обрасли с мъхове скали. Заобиколен е от папрат и от вековна букова гора. Очарованието на водопада е целогодишно. Дори и през зимата или при маловодие той представлява приказна гледка и пренася посетителите в един друг свят.

През 1965 г. Карловското пръскало, заедно с територията около него, са обявени за природна забележителност. Те са част от резервата „Стара река”, намиращ се в пределите на Националния парк „Централен Балкан”.

Цялата красотата на водопада не може да се опише с думи. Тя трябва да се види!